Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7

tel. 85 744 72 72, fax. 85 744 71 37

rops@rops-bialystok.pl