Informacja na temat nowej ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, sposobu jej rejestrowania i rozliczania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż 18 lipca 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.zbiorki.gov.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości można przesyłać na specjalny adres mailowy zbiorki@mac.gov.pl.

 

Więcej informacji: