Centrum Integracji Społecznej w Łomży

ul. Sikorskiego 166
18-400 Łomża

Tel. 784 052 711
Fax.
E-mail: mkruhlej@mentoring.pl
Www:
NIP:

REGON:
KRS:
Forma prawna: centrum integracji społecznej
Wielkość zatrudnienia:
Branża:
Charakterystyka: CIS w Łomży przygotowany przez Fundacje Edukacji i Twórczości z Białegostoku z partnerstwie ze Starostwem Powiatowym. W ramach Centrum uczestnicy biorą udział w zajęciach przygotowujących do pracy w nowym zawodzie oraz warsztatach społecznych. Wsparciem objętych jest piętnaście osób bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku, niepełnosprawnych, nie posiadających zasiłku przedemerytalnego, świadczeń przedemerytalnych, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytury. Reintegracja zawodowa odbywa się w czasie warsztatów oraz praktyk realizowanych w ramach trzech grup zawodowych:robotników gospodarczych z elementami pielęgnacji zieleni, robotników gospodarczych z elementami prac remontowych, krawieckie z projektowaniem.