Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Baner przedstawjający bezpłatne szkolenia

Dobre praktyki na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. małopolskim


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty sieciujące online pn. „Marketing i sprzedaż w social mediach przez podmioty ekonomii społecznej” – 4 sierpień 2021r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w warsztatach sieciujących […] Czytaj całość


Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2020


W dniu 25 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2020. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 13 – 14 lipca 2021r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Komunikacja ekonomii […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej do woj. lubelskiego pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. lubelskiego”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji […] Czytaj całość


Zaproszenie na konferencję on-line pn. „Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”


Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego rozmawiać chcemy także my. Dlatego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną […] Czytaj całość


10 edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia


Szanowni Państwo, Ruszyła 10. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu [eS] nagradzane są PS, które z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego.  W Konkursie, poza standardową procedurą zgłoszenia, istnieje także możliwość nominowania podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu umożliwia to instytucjom  z regionu, […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Zasady funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej” – 5 lipiec 2021r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w warsztatach sieciujących […] Czytaj całość


Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021”


W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków do 30 czerwca 2021 r. w konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” przypominamy i ponownie zachęcamy wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego do wzięcia udziału w konkursie. W IV edycji Konkursu nagrody są przyznawane w 5 kategoriach: Kategoria I II III […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty sieciujące pn. „Wypalenie zawodowe w podmiotach ekonomii społecznej” – 28-29 czerwiec 2021r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w dwudniowych warsztatach […] Czytaj całość


Klipy promujące Ekonomię Społeczną


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizujący projekt pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zrealizował produkcję trzech klipów promujących podmioty ekonomii społecznej, które zostały wyróżnione Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”. Nagrania w ciekawy sposób przedstawiają korzyści wynikające z możliwości posługiwania się certyfikatem jakości „Zakup Prospołeczny” świadczącym o wysokiej jakości produktów i usług wytwarzanych przez Podmioty […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej” – 18 czerwiec 2021 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Metody pracy i […] Czytaj całość


Konsultacje publiczne projektu Ustawy o ekonomii społecznej


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż trwają konsultacje publiczne projektu Ustawy o ekonomii społecznej. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w warsztatach konsultacyjnych online organizowanych w ramach projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II”. Poniżej przedstawiam terminy spotkań: 01 czerwca 2021, godz. 12.00 – 15.30 – temat: Przedsiębiorstwo społeczne Zgłoszenia: […] Czytaj całość


Zaproszenie na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w “V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” w formie online. W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także nowatorskiej formuły open space technology. Konferencje odbędą się w 5 terminach: 26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i […] Czytaj całość


Ogłoszeniem IV edycji konkursu o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021"


W związku z ogłoszeniem IV edycji konkursu o przyznanie certyfikatu “Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego do wzięcia w nim udziału. Konkurs został ogłoszony w 5 kategoriach: *I. Debiut roku* *II. Najlepszy pracodawca* *III. Sukces rynkowy* *IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS* *V. […] Czytaj całość


OGŁOSZENIE O NABORZE do Projektu pn. „Sukces - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.


Dyrekcja Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w Rzeszowie uprzejmie informuje, że rozpoczęta została rekrutacja do projektu “SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” realizowanego w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy […] Czytaj całość


Pożyczki Preferencyjne dla Organizacji Pozarządowych


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udziela Pożyczek Preferencyjnych na Start lub na Rozwój dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na finansowanie rozpoczętej działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES. Pożyczki udzielane są na terenie Makroregionu II, obejmującego województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz do kwoty […] Czytaj całość


"Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Uchwałą Nr XXVIII/366/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego przyjęto dokument „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”. Jest to dokument strategiczny, który diagnozuje problemy oraz wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim, mające na celu rozwój […] Czytaj całość


Seminarium dla studentów z terenu województwa podlaskiego pn. „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa” – 16 marca 2021 r.


W dniu 16 marca 2021 odbyło się w trybie online seminarium dla studentów z terenu województwa podlaskiego pn. „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS


W dniu 25 marca odbyło się  pierwsze w 2021 roku spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś […] Czytaj całość


Fundacja Ja i Ty oraz Fundację Logos wyróżnione w konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


Przedsiębiorstwa społeczne, które zostały utworzone ze środków Ośrodka Wsparcie Ekonomii Społecznej w Łomży otrzymały „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”. Był to konkurs ministerialny, który mogły wygrać tylko przedsiębiorstwa, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Laureatami III edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zostali Fundacja Ja i Ty […] Czytaj całość


Konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność”.


14.01.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:     MODUŁ […] Czytaj całość


Konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.


W ramach konkursu  „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” wspierane będą działania mieszczące się w ramach następujących priorytetów: I. Usługi reintegracyjne W tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników, kierowania działań do nowych […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS


W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […] Czytaj całość


Podmioty Ekonomi Społecznej w Bożonarodzeniowym „Kiermaszu Przedświątecznym”


Sytuacja w kraju wywołana koronawirusem COVID-19 oraz ograniczeniami z tym związanymi spowodowała, że podmioty ekonomii społecznej znalazły się w bardzo trudnym położeniu. Część z nich próbuje dostosować się do obecnej sytuacji, niestety są i takie które zawieszają lub zamykają swoją działalność. Spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty ekonomii […] Czytaj całość


"Kiermasz Przedświąteczny"


W dniach 11-13 grudnia 2020 roku, w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku odbył się „kiermasz przedświąteczny”. Mieszkańcy województwa podlaskiego mieli okazję poznać bliżej podmioty ekonomii społecznej oraz zapoznać się z ich ofertę. W kiermaszu udział wzięło 14 podmiotów ekonomii społecznej z województwa podlaskiego: Fundacja Inny Świat Rodziny w Białymstoku; Zakład Aktywności Zawodowej „My dla […] Czytaj całość


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na "Kiermasz Świąteczny"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego na „kiermasz świąteczny, na którym będzie można kupić ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne, biżuterię, drewniane zabawki, produkty wikliniarskie, kosmetyki naturalne, eko żywność i wiele innych produktów. „Kiermasz odbędzie się w dniach 11-13 grudnia 2020 roku, w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku. Wybierając produkty […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS


W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […] Czytaj całość


Mechanizm zakupowy wdrażany przez OWES-y i ROPS w województwie podlaskim


W związku z rekomendacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącą działań podejmowanych w projektach OWES w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wprowadzona została możliwość zastosowania mechanizmu wsparcia PES i PS poprzez dokonywanie przez OWES zakupów od tych podmiotów, produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Zakupy są dokonywane w PES, w tym PS, dotkniętych […] Czytaj całość


Turniej debat dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego pn. „Biznes ludzi dla ludzi” – Mistrzostwa Debat o Ekonomii Społecznej.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zlecił Warsaw […] Czytaj całość


Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej które rozszerzyły swój zakres działalności o usługi mające na celu walkę z COVID-19.


W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19 podmioty ekonomii społecznej znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W województwie podlaskim znajdują się 74 przedsiębiorstwa społeczne o różnym profilu działalności m. in. usługi gastronomiczne, opiekuńcze, transportowe, szkoleniowe itd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził diagnozę wśród PES, z której wynika, iż część przedsiębiorstw rozszerzyła swój […] Czytaj całość


Rozstrzygnięcie konkursu „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”.


Ogłoszenie wyników konkursu „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” przez Panią Minister Marlenę Maląg oraz Pana Ministra Stanisława Szweda  rozpocznie się dnia 2 grudnia o godzinie 10.00. W roku bieżącym konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony podmiotów, które w swym codziennym funkcjonowaniu łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Świadczy o tym chociażby liczba […] Czytaj całość


Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES)


W dniu 4 listopada 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował otwarte spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES). Odbyło się ono w formie online. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […] Czytaj całość


Wsparcie OWES - u dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych z subregionu łomżyńskiego.


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży będzie świadczył wsparcie zakupowe dla podmiotów ekonomii społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek pandemii tzn. ich przychody spadły o co najmniej 15%. Wsparciem będą objęte spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia z działalnością gospodarczą, spółki non – profit oraz organizacje pozarządowe działające na terenie subregionu łomżyńskiego tj. m. […] Czytaj całość


Organizacje pozarządowe wobec pandemii RAPORT Z BADAŃ


  Organizacje pozarządowe wobec pandemii RAPORT Z BADAŃ Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS


W dniu 28 października 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […] Czytaj całość


Zaproszenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu województwa podlaskiego, zainteresowanych promocją oraz możliwością sprzedaży swoich produktów do udziału w „kiermaszu przedświątecznym”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej i […] Czytaj całość


Zaproszenie na seminarium pn." Ekonomia społeczna w świecie biznesu"- 27 października 2020 r. (W TRYBIE ONLINE)


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”.


Szanowni Państwo, Projekt Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przy współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej, powołanym w dniu 29 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr 235/3198/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego. Jest […] Czytaj całość


Zmiana terminu warsztatów


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący Projekt “Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem COVID-19 oraz obostrzeniami związanymi z czerwoną strefą, która obowiązuje w Białymstoku od […] Czytaj całość


"INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przez Inkubator Innowacji Społecznych pn. “INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności“. Inkubator Innowacji Społecznych tworzą Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Od wielu lat wspierane są działania mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej” – 23 października 2020 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Metody pracy i […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 19 października 2020r.


Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 19 października 2020r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Rozliczanie przez rezultaty realizacji zadań pożytku publicznego szansą dla rozwoju ekonomii społecznej” – 14 października 2020r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Rozliczanie przez […] Czytaj całość


Poradnik dla przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych - Ekspertyza w wymiarze społecznym, instytucjonalnym i gospodarczym.


W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19, widząc potrzebę wsparcia przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Praca z osobą z problemem alkoholowym w podmiotach ekonomii społecznej” – 7 października 2020 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Praca z osobą z […] Czytaj całość


IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej


W dniu 20 września 2020 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Wystawców oraz gości przywitali Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Pani Ewa Feszler – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Katarzyna Ancipiuk – […] Czytaj całość


Zaproszenie na IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Rozmaitości”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do udziału w IX Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 20 września 2020 r. w godz. 9:00 – 14.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „JARMARK […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na realizację zamówień publicznych” – 10 września 2020r.


W dniu 10 września 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w […] Czytaj całość


IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Rozmaitości”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych /uczestników WTZ/ZAZ” – 16 września 2020r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”. Szczegółowe informacje znajdują w załącznikach. Serdecznie zapraszamy do udziału.   Materiały do pobrania: Zaproszenie Harmonogram warsztatów […] Czytaj całość


Zalecenia dla uczestników szkoleń, warsztatów, spotkań oraz innych działań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, w trakcie epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2


Uczestnik szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania powinien za zgodą udostępnić organizatorowi niezbędne dane osobowe i kontaktowe, na wypadek stwierdzenia u któregoś́  z uczestników lub pracowników szkolenia/warsztatów/spotkania zakażenia koronawirusem. (załącznik nr 1) Uczestnik w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów w dniu szkolenia/warsztatów/spotkania, innego działania lub dniu poprzedzającym, powinien na nie nie przychodzić, pozostać w domu, postępować […] Czytaj całość


Zasady udziału w działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.


Poniższy zbiór zasad został opracowany w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa w związku z organizowaniem działań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na realizację zamówień publicznych” – 10 września 2020r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Społeczne zamówienia […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 26-27 sierpnia 2020 r.


W dniach 26-27 sierpnia 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 12 sierpnia 2020 r.


W dniu 12 sierpnia 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Zarzadzanie zespołem osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej” – 03-04 wrzesień 2020r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Zarzadzanie zespołem osób pracujących […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 26-27 sierpnia 2020r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Komunikacja […] Czytaj całość


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IX PODLASKICH TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ „JARMARK ROZMAITOŚCI”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa […] Czytaj całość


Cykl debat dotyczących nowej regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej.


Cykl debat dotyczących nowej regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej odbył się  w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Zorganizowano je   w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ z terenu województwa podlaskiego do udziału  w jednodniowych warsztatach sieciujących pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”, które odbędą się w dniu 24 lipca 2020 r. w Hotelu Silver w Białymstoku. […] Czytaj całość


Ocena prawnopodatkowa rozwiązań przyjętych w projektach ze środków europejskich w celu walki z COVID-19.


Poniżej przedstawiamy pismo Ministerstwa Finansów zawierające wyjaśnienia dotyczące sytuacji podatkowej w kontekście stosowania przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mechanizmu zakupowego oraz działań polegających na przeciwdziałaniu skutkom pandemii spowodowanej koronawirusem COVID-19 oraz niwelowaniu negatywnych skutków stanu epidemicznego w kraju.   Odpowiedź Ministerstwa Finansów ocena prawnopodatkowa rozwiązań w projektach UE w celu walki z COVID19-1 Czytaj całość


Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2019


W dniu 25 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2019. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […] Czytaj całość


Spotkanie on-line OWES i ROPS 8 lipca 2020 roku.


W dniu 8 lipca 2020 roku odbyło się drugie spotkanie OWES i ROPS. Miało ono charakter on-line. W zebraniu uczestniczyli pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz doradca Pan Zbigniew Prałat. Spotkanie miało na celu omówienie wspólnie uwag, które OWES-y naniosły na Regulamin udzielania wsparcia […] Czytaj całość


Spotkanie on-line OWES i ROPS 26 czerwca 2020.


W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie OWES i ROPS. Miało ono charakter on-line. W zebraniu uczestniczyli pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz doradca Pan Zbigniew Prałat. Spotkanie miało na celu wypracowanie jednolitego Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w […] Czytaj całość


Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej które rozszerzyły swój zakres działalności o usługi mające na celu walkę z COVID-19.


W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19 podmioty ekonomii społecznej znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W województwie podlaskim znajdują się 74 przedsiębiorstwa społeczne o różnym profilu działalności m. in. usługi gastronomiczne, opiekuńcze, transportowe, szkoleniowe itd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził diagnozę wśród PES, z której wynika, iż część przedsiębiorstw rozszerzyła swój […] Czytaj całość


WSPARCIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU


W związku z dynamicznie rozwijającą się pandemią koronawirusa COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przeprowadził  rozpoznanie  wśród podmiotów ekonomii społecznej (PES) diagnozując ich obecną sytuację oraz potrzeby w zakresie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących. Zapotrzebowanie na rękawiczki, maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku, […] Czytaj całość


Nabór na granty do Inkubatora „Generator Dostępności”


Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do udziału w naborze na granty do Inkubatora „Generator Dostępności”. Organizatorzy poszukują rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Osoby, organizacje, instytucje i […] Czytaj całość


Wydłużony termin konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność […] Czytaj całość


Podlaska Sieć Współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej woj. podlaskiego


W 2019 roku w trakcie spotkań roboczych ROPS i OWES w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju […] Czytaj całość


Projekt pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”


Projekt realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Inicjatorem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem projektu jest kompleksowy program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych JST, mający na celu zwiększenie liczby zleconych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej. W […] Czytaj całość


Informacja o wznowieniu działalności placówek dziennego pobytu


Od przyszłego tygodnia rozpocznie się kolejny etap odmrażania życia społecznego. W związku z tym po 24 maja 2020 roku możliwe będzie wznowienie działalności następujących placówek:  placówek wsparcia dziennego dziennych domów i klubów seniora dziennych domów pomocy środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi warsztatów terapii zajęciowej podmiotów zatrudnienia socjalnego. Priorytetem jest zapewnienie […] Czytaj całość


Wsparcie PES w formie Pożyczek Płynnościowych Banku Gospodarstwa Krajowego.


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 30.04.2020 r. rozpoczęła udzielanie Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na poprawę – płynności finansowej oraz wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią. Projekt ma charakter ogólnopolski i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udziela Podmiotom […] Czytaj całość


Aktualizacja informacji o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa:


Aktualizacja informacji o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa: Czytaj całość


Szycie maseczek w Centrach Integracji Społecznej


Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych uruchomiła inicjatywę szycia maseczek w ramach prowadzonych Centrów Integracji Społecznej w Łomży, Siemiatyczach, Zambrowie, Hajnówce, Kolnie, Szczepankowie oraz Wysokiem Mazowieckiem. Fundacja Forum Inicjatyw Lokalnych na ten cel zakupiło 10 maszyn do szycia, które przekazała do Centrów Integracji Społecznej. Maseczki uszyte w Centrach zostaną przekazane szpitalom, oraz osobom starszym i potrzebującym z […] Czytaj całość


Maseczki z Łomży


Spółdzielnia Socjalna „Alexis” w Łomży postanowiła przyłączyć się i wesprzeć walkę z COVID-19. Pracownice Spółdzielni Socjalnej “Alexis” postanowiły porzucić dotychczasowe obowiązki i zaczęły produkcje maseczek ochronnych, które mają chronić zdrowie lokalnej społeczności. Spółdzielnia socjalna Alexis otrzymała już na uszycie maseczek min. Starostwa Powiatowego w Łomży, Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży  oraz Urzędu Miejskiego w Łomży. […] Czytaj całość


Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii


W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Podlaski Urząd Wojewódzki przy współpracy z samorządami sporządził wykaz jednostek, które udzielają wsparcia psychologicznego. Stosując się do apeli władz aby pozostać w domach wsparcie będzie udzielane za pośrednictwem połączeń telefonicznych. Poniżej wykaz opracowany przez Wydział Polityki Społecznej PUW instytucji, które udzielają wsparcia psychologicznego. […] Czytaj całość


Tarcza antykryzysowa dla NGO


Tarcza antykryzysowa dla NGO Czytaj całość


Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii.


MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 (022) 461 61 30, fax +48 22 461 61 33 htips:/iwww.gov.pl/web/rodzina; E–Mail: ekanomiaspoleczna@mrpips.gov.pl Warszawa, 01.04.2020 Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków […] Czytaj całość


Informacja o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa:


Informacja o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa: Czytaj całość


Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradztwa w obszarze zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […] Czytaj całość


Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradztwa z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […] Czytaj całość


Przedłużenie terminu składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020


Szanowni Państwo, informujemy że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020  do 30 czerwca 2020 r. Wręczenie certyfikatów oraz nagród odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej jesienią br. O szczegółach będziemy […] Czytaj całość


Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejzaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną […] Czytaj całość


Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


W dniach 18-19 lutego 2020 r. w Supraślu odbyło się dwudniowe spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie organizowane było w ramach projektów Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej (SIRES) oraz Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie (ROPS). Spotkanie rozpoczęły Pani Bożena Tomaszewska – Wicedyrektor ROPS […] Czytaj całość


Konkursu w ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020"


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów: a. Priorytet I Usługi reintegracyjne podmioty prowadzące PZS, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej, b. Priorytet […] Czytaj całość


Raport badawczy pn. Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego


Oddajemy do Państwa dyspozycji wyniki badania pt. „Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przez Konsorcjum firm AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach i Piotr Fuchs w okresie wrzesień – listopad 2019 r. Zostało ono wykonane w ramach […] Czytaj całość


Spotkania RKRES – 6 grudnia 2019 r.


W dniu 6 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała przybyłych członków Komitetu oraz zaproszonych gości i przedstawiła harmonogram spotkania.  W dalszej kolejności Pani Malgorzata Janczuk – pracownik Biura Projektu ROPS omówiła działania […] Czytaj całość


 

Spoty reklamowe
Podlaskiej Ekonomii Społecznej
Subregiony Ekonomii Społecznej 2020
Subregionyj Ekonomii Społecznej 2020