Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

„Premia społeczna” - nowe możliwości w zlecaniu usług podmiotom ekonomii społecznej


Współczesne społeczności lokalne stoją przed wieloma wyzwaniami: począwszy od zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej, przez wsparcie osób starszych i z niepełnosprawnościami, aż po przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W odpowiedzi na te potrzeby Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaplanowało projekt „Premia społeczna”, którego celem jest wykorzystanie potencjału sektora ekonomii społecznej do realizacji usług społecznych, a jednocześnie generowania […] Czytaj całość


Wsparcie finansowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej


Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowała ofertę wsparcia finansowego w postaci pożyczki płynnościowej oraz pożyczki misyjnej. Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 50.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej). Oprocentowanie stałe – 0,5 […] Czytaj całość


Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) – 22 września 2023 r.


W dniu 22 września 2023 r. w Białymstoku, w Restauracji MOZART, odbyło się drugie spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) organizowane w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Udział w nim wzięło 18 Członków. Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – […] Czytaj całość


Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej za rok 2022.


W dniu 7 września 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej za rok 2022. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego […] Czytaj całość


Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) – 2 sierpnia 2023 r.


W dniu 2 sierpnia 2023 r. w Białymstoku, w Restauracji MOZART, odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) organizowane w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Udział w nim wzięło 17 Członków. Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor […] Czytaj całość


Relacja z wizyty studyjnej w subregionie suwalskim w dniach 13-14.07.2023 r.


Wizyta studyjna w subregionie suwalskim. Grupa osób chodzi po pokoju i ogląda m.in. obrazy które wiszą na ścianach. Na środku pomieszczenia stoi duży stół.W dniach 13-14.07.2023 r. odbyła się wizyta studyjna dla Podlaskich Sieci Współpracy na terenie woj. podlaskiego w granicach subregionu suwalskiego, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […] Czytaj całość


Spotkanie pn. „OWES w nowej perspektywie finansowej 2021-2027” – 11 lipca 2023 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Podlaskiego (ul. Poleska 89, 15-874 Białystok) odbędzie się  spotkanie pn. „OWES w nowej perspektywie finansowej 2021-2027”, na które serdecznie zapraszamy. Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom nowych zasad realizacji usług wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej – projektów OWES w nowej perspektywie, a także roli […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniową wizytę studyjną dla Podlaskich Sieci Współpracy


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskich Sieci Współpracy, […] Czytaj całość


Bezpłatna konferencja "Opieka Długoterminowa w Praktyce" w Białymstoku


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż dnia 13 czerwca 2023 r. w hotelu 3 Trio w Białymstoku, przy ul. Hurtowej 3, odbędzie się praktyczna konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. Przejdź do strony konferencji i zarejestruj się już dziś: https://opiekawpraktyce.pl/rejestracja/bialystok2023 To wyjątkowe spotkanie tworzone przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie […] Czytaj całość


Relacja z XII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej


Relacja z 12 Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Muzeum Wsi. Duża scena rozstawiona na zielonym terenie. Obok stoi drewniany dom. Po obu stronach sceny stoją banery organizatorów i patronów medialnych. Na scenie stoją dwie kobiety i mężczyzna.W dniu 28 maja 2023 r na terenie Muzeum Wsi, podczas wydarzenia „Zielone Świątki w Skansenie”, odbyły się XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Targi odbyły się w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu […] Czytaj całość


Zaproszenie na XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej – 28 maja 2023 roku


Plakat promujący 12 targi Podlaskiej Ekonomii SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej, współorganizowane z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, które odbędą się w dniu 28 maja 2023 r. w godz. 11:00-17:00 na terenie Muzeum Wsi (Leśna 7, 16-010 Wasilków), podczas wydarzenia „Zielone Świątki w Skansenie”. Celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja z mieszkańcami […] Czytaj całość


Zaproszenie na Webinar o Preferencyjnych Pożyczkach dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu całej Polski na start i na rozwój działalności - w dniu 18.04.2023 roku, godz. 11:00


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach jako Pośrednik Finansowy Projektu ,,Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej’’ w związku z posiadaną preferencyjną ofertą pożyczkową serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społeczne oraz Instytucje nimi zarządzające na Webinar o Możliwości rozwoju poprzez wsparcie finansowe w ramach Pożyczek Preferencyjnych na Start lub na Rozwój skierowanych do Podmiotów Ekonomii […] Czytaj całość


Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2023


Uprzejmie informujemy, że dn. 2 marca 2023 r. została ogłoszona VI edycja Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2023. Termin na składanie wniosków upływa 31 marca br. Konkurs ma na celu wyróżnienia podmiotów, które potrafią połączyć działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Przyznawane certyfikaty […] Czytaj całość