Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Dane kontaktowe:

  • ul. gen. George’a Smitha Pattona 8
  • 15-688 Białystok
  • tel. 85 744 72 72
  • fax. 85 744 71 37
  • Godziny pracy urzędu: 7:30 – 15:30
  • E-mail: rops@rops-bialystok.pl
Baner - Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie