Plan rozwoju Ekonomii Społecznej

"Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Uchwałą Nr XXVIII/366/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego przyjęto dokument „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”. Jest to dokument strategiczny, który diagnozuje problemy oraz wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim, mające na celu rozwój […] Czytaj całość


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że Uchwałą Nr XXIV/289/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 roku przyjęto "Wieloletni plan rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że Uchwałą Nr XXIV/289/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 roku przyjęto „Wieloletni plan rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020”. Poniżej przedstawiamy przyjęty dokument. Dokument do pobrania: Wieloletni plan rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020 Czytaj całość


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonych w terminie od 15 października 2012 r. do 28 października 2012 r. konsultacji społecznych Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020. Plik do pobrania: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Czytaj całość


Konsultacje społeczne projektu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020

Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020 ma być jednym z programów rozwojowych województwa podlaskiego, który posłuży koordynacji regionalnej polityki na rzecz ekonomii społecznej. Przedstawiany projekt Programu został przygotowany zgodnie z Wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2011 r. przez Zespół ds. Opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii […] Czytaj całość


Baner - Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie