Aktualności 2020 roku

Spotkanie robocze OWES i ROPS


W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […] Czytaj całość


Podmioty Ekonomi Społecznej w Bożonarodzeniowym „Kiermaszu Przedświątecznym”


Sytuacja w kraju wywołana koronawirusem COVID-19 oraz ograniczeniami z tym związanymi spowodowała, że podmioty ekonomii społecznej znalazły się w bardzo trudnym położeniu. Część z nich próbuje dostosować się do obecnej sytuacji, niestety są i takie które zawieszają lub zamykają swoją działalność. Spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty ekonomii […] Czytaj całość


"Kiermasz Przedświąteczny"


Stoisko z bożonarodzeniowymi ozdobami typu skarpetki, kubki, dzbanki, miniaturowe domki, obrazki itp. Dodatkowo na stole leży kartka z informacją że cenę ustala kupujący.W dniach 11-13 grudnia 2020 roku, w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku odbył się „kiermasz przedświąteczny”. Mieszkańcy województwa podlaskiego mieli okazję poznać bliżej podmioty ekonomii społecznej oraz zapoznać się z ich ofertę. W kiermaszu udział wzięło 14 podmiotów ekonomii społecznej z województwa podlaskiego: Fundacja Inny Świat Rodziny w Białymstoku; Zakład Aktywności Zawodowej „My dla […] Czytaj całość


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na "Kiermasz Świąteczny"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego na „kiermasz świąteczny, na którym będzie można kupić ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne, biżuterię, drewniane zabawki, produkty wikliniarskie, kosmetyki naturalne, eko żywność i wiele innych produktów. „Kiermasz odbędzie się w dniach 11-13 grudnia 2020 roku, w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku. Wybierając produkty […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS


W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […] Czytaj całość


Mechanizm zakupowy wdrażany przez OWES-y i ROPS w województwie podlaskim


W związku z rekomendacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącą działań podejmowanych w projektach OWES w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wprowadzona została możliwość zastosowania mechanizmu wsparcia PES i PS poprzez dokonywanie przez OWES zakupów od tych podmiotów, produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Zakupy są dokonywane w PES, w tym PS, dotkniętych […] Czytaj całość


Turniej debat dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego pn. „Biznes ludzi dla ludzi” – Mistrzostwa Debat o Ekonomii Społecznej.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zlecił Warsaw […] Czytaj całość


Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej które rozszerzyły swój zakres działalności o usługi mające na celu walkę z COVID-19.


W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19 podmioty ekonomii społecznej znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W województwie podlaskim znajdują się 74 przedsiębiorstwa społeczne o różnym profilu działalności m. in. usługi gastronomiczne, opiekuńcze, transportowe, szkoleniowe itd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził diagnozę wśród PES, z której wynika, iż część przedsiębiorstw rozszerzyła swój […] Czytaj całość


Rozstrzygnięcie konkursu „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”.


Ogłoszenie wyników konkursu „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” przez Panią Minister Marlenę Maląg oraz Pana Ministra Stanisława Szweda  rozpocznie się dnia 2 grudnia o godzinie 10.00. W roku bieżącym konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony podmiotów, które w swym codziennym funkcjonowaniu łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Świadczy o tym chociażby liczba […] Czytaj całość


Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES)


W dniu 4 listopada 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował otwarte spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES). Odbyło się ono w formie online. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […] Czytaj całość


Wsparcie OWES - u dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych z subregionu łomżyńskiego.


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży będzie świadczył wsparcie zakupowe dla podmiotów ekonomii społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek pandemii tzn. ich przychody spadły o co najmniej 15%. Wsparciem będą objęte spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia z działalnością gospodarczą, spółki non – profit oraz organizacje pozarządowe działające na terenie subregionu łomżyńskiego tj. m. […] Czytaj całość


Organizacje pozarządowe wobec pandemii RAPORT Z BADAŃ


  Organizacje pozarządowe wobec pandemii RAPORT Z BADAŃ Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS


W dniu 28 października 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […] Czytaj całość


Zaproszenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu województwa podlaskiego, zainteresowanych promocją oraz możliwością sprzedaży swoich produktów do udziału w „kiermaszu przedświątecznym”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej i […] Czytaj całość


Zaproszenie na seminarium pn." Ekonomia społeczna w świecie biznesu"- 27 października 2020 r. (W TRYBIE ONLINE)


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”.


Szanowni Państwo, Projekt Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przy współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej, powołanym w dniu 29 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr 235/3198/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego. Jest […] Czytaj całość


Zmiana terminu warsztatów


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący Projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem COVID-19 oraz obostrzeniami związanymi z czerwoną strefą, która obowiązuje w Białymstoku od […] Czytaj całość


"INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przez Inkubator Innowacji Społecznych pn. „INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności„. Inkubator Innowacji Społecznych tworzą Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Od wielu lat wspierane są działania mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej” – 23 października 2020 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Metody pracy i […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 19 października 2020r.


Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 19 października 2020r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Rozliczanie przez rezultaty realizacji zadań pożytku publicznego szansą dla rozwoju ekonomii społecznej” – 14 października 2020r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Rozliczanie przez […] Czytaj całość


Poradnik dla przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych - Ekspertyza w wymiarze społecznym, instytucjonalnym i gospodarczym.


W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19, widząc potrzebę wsparcia przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Praca z osobą z problemem alkoholowym w podmiotach ekonomii społecznej” – 7 października 2020 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Praca z osobą z […] Czytaj całość


IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej


Grupa osób stoi przy stoisku na tle zielonego parku. Obok stoiska stoi niebiesko-biały baner.W dniu 20 września 2020 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Wystawców oraz gości przywitali Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Pani Ewa Feszler – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Katarzyna Ancipiuk – […] Czytaj całość


Zaproszenie na IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Rozmaitości”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do udziału w IX Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 20 września 2020 r. w godz. 9:00 – 14.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „JARMARK […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na realizację zamówień publicznych” – 10 września 2020r.


W dniu 10 września 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w […] Czytaj całość


IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Rozmaitości”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych /uczestników WTZ/ZAZ” – 16 września 2020r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”. Szczegółowe informacje znajdują w załącznikach. Serdecznie zapraszamy do udziału.   Materiały do pobrania: Zaproszenie Harmonogram warsztatów […] Czytaj całość


Zalecenia dla uczestników szkoleń, warsztatów, spotkań oraz innych działań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, w trakcie epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2


Uczestnik szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania powinien za zgodą udostępnić organizatorowi niezbędne dane osobowe i kontaktowe, na wypadek stwierdzenia u któregoś́  z uczestników lub pracowników szkolenia/warsztatów/spotkania zakażenia koronawirusem. (załącznik nr 1) Uczestnik w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów w dniu szkolenia/warsztatów/spotkania, innego działania lub dniu poprzedzającym, powinien na nie nie przychodzić, pozostać w domu, postępować […] Czytaj całość


Zasady udziału w działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.


Poniższy zbiór zasad został opracowany w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa w związku z organizowaniem działań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na realizację zamówień publicznych” – 10 września 2020r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Społeczne zamówienia […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 26-27 sierpnia 2020 r.


W dniach 26-27 sierpnia 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 12 sierpnia 2020 r.


W dniu 12 sierpnia 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Zarzadzanie zespołem osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej” – 03-04 wrzesień 2020r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Zarzadzanie zespołem osób pracujących […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 26-27 sierpnia 2020r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Komunikacja […] Czytaj całość


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IX PODLASKICH TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ „JARMARK ROZMAITOŚCI”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa […] Czytaj całość


Cykl debat dotyczących nowej regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej.


Cykl debat dotyczących nowej regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej odbył się  w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Zorganizowano je   w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ z terenu województwa podlaskiego do udziału  w jednodniowych warsztatach sieciujących pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”, które odbędą się w dniu 24 lipca 2020 r. w Hotelu Silver w Białymstoku. […] Czytaj całość


Ocena prawnopodatkowa rozwiązań przyjętych w projektach ze środków europejskich w celu walki z COVID-19.


Poniżej przedstawiamy pismo Ministerstwa Finansów zawierające wyjaśnienia dotyczące sytuacji podatkowej w kontekście stosowania przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mechanizmu zakupowego oraz działań polegających na przeciwdziałaniu skutkom pandemii spowodowanej koronawirusem COVID-19 oraz niwelowaniu negatywnych skutków stanu epidemicznego w kraju.   Odpowiedź Ministerstwa Finansów ocena prawnopodatkowa rozwiązań w projektach UE w celu walki z COVID19-1 Czytaj całość


Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2019


W dniu 25 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2019. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […] Czytaj całość


Spotkanie on-line OWES i ROPS 8 lipca 2020 roku.


W dniu 8 lipca 2020 roku odbyło się drugie spotkanie OWES i ROPS. Miało ono charakter on-line. W zebraniu uczestniczyli pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz doradca Pan Zbigniew Prałat. Spotkanie miało na celu omówienie wspólnie uwag, które OWES-y naniosły na Regulamin udzielania wsparcia […] Czytaj całość


Spotkanie on-line OWES i ROPS 26 czerwca 2020.


W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie OWES i ROPS. Miało ono charakter on-line. W zebraniu uczestniczyli pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz doradca Pan Zbigniew Prałat. Spotkanie miało na celu wypracowanie jednolitego Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w […] Czytaj całość


Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej które rozszerzyły swój zakres działalności o usługi mające na celu walkę z COVID-19.


W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19 podmioty ekonomii społecznej znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W województwie podlaskim znajdują się 74 przedsiębiorstwa społeczne o różnym profilu działalności m. in. usługi gastronomiczne, opiekuńcze, transportowe, szkoleniowe itd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził diagnozę wśród PES, z której wynika, iż część przedsiębiorstw rozszerzyła swój […] Czytaj całość


WSPARCIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU


Dwa stoły zastawione pięciolitrowymi plastikowymi kanistrami z cieczą oraz kartonami. Na podłodze też stoją kanistry i kartony.W związku z dynamicznie rozwijającą się pandemią koronawirusa COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przeprowadził  rozpoznanie  wśród podmiotów ekonomii społecznej (PES) diagnozując ich obecną sytuację oraz potrzeby w zakresie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących. Zapotrzebowanie na rękawiczki, maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku, […] Czytaj całość


Nabór na granty do Inkubatora „Generator Dostępności”


Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do udziału w naborze na granty do Inkubatora „Generator Dostępności”. Organizatorzy poszukują rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Osoby, organizacje, instytucje i […] Czytaj całość


Wydłużony termin konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność […] Czytaj całość


Podlaska Sieć Współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej woj. podlaskiego


W 2019 roku w trakcie spotkań roboczych ROPS i OWES w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju […] Czytaj całość


Projekt pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”


Projekt realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Inicjatorem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem projektu jest kompleksowy program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych JST, mający na celu zwiększenie liczby zleconych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej. W […] Czytaj całość


Informacja o wznowieniu działalności placówek dziennego pobytu


Od przyszłego tygodnia rozpocznie się kolejny etap odmrażania życia społecznego. W związku z tym po 24 maja 2020 roku możliwe będzie wznowienie działalności następujących placówek:  placówek wsparcia dziennego dziennych domów i klubów seniora dziennych domów pomocy środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi warsztatów terapii zajęciowej podmiotów zatrudnienia socjalnego. Priorytetem jest zapewnienie […] Czytaj całość


Wsparcie PES w formie Pożyczek Płynnościowych Banku Gospodarstwa Krajowego.


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 30.04.2020 r. rozpoczęła udzielanie Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na poprawę – płynności finansowej oraz wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią. Projekt ma charakter ogólnopolski i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udziela Podmiotom […] Czytaj całość


Aktualizacja informacji o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa:


Aktualizacja informacji o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa: Czytaj całość


Szycie maseczek w Centrach Integracji Społecznej


Materiałowe maseczki które leżą w dwóch rzędach na stole. Maseczki w dwóch rodzajach wzorów.Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych uruchomiła inicjatywę szycia maseczek w ramach prowadzonych Centrów Integracji Społecznej w Łomży, Siemiatyczach, Zambrowie, Hajnówce, Kolnie, Szczepankowie oraz Wysokiem Mazowieckiem. Fundacja Forum Inicjatyw Lokalnych na ten cel zakupiło 10 maszyn do szycia, które przekazała do Centrów Integracji Społecznej. Maseczki uszyte w Centrach zostaną przekazane szpitalom, oraz osobom starszym i potrzebującym z […] Czytaj całość


Maseczki z Łomży


Spółdzielnia Socjalna „Alexis” w Łomży postanowiła przyłączyć się i wesprzeć walkę z COVID-19. Pracownice Spółdzielni Socjalnej „Alexis” postanowiły porzucić dotychczasowe obowiązki i zaczęły produkcje maseczek ochronnych, które mają chronić zdrowie lokalnej społeczności. Spółdzielnia socjalna Alexis otrzymała już na uszycie maseczek min. Starostwa Powiatowego w Łomży, Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży  oraz Urzędu Miejskiego w Łomży. […] Czytaj całość


Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii


W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Podlaski Urząd Wojewódzki przy współpracy z samorządami sporządził wykaz jednostek, które udzielają wsparcia psychologicznego. Stosując się do apeli władz aby pozostać w domach wsparcie będzie udzielane za pośrednictwem połączeń telefonicznych. Poniżej wykaz opracowany przez Wydział Polityki Społecznej PUW instytucji, które udzielają wsparcia psychologicznego. […] Czytaj całość


Tarcza antykryzysowa dla NGO


Tarcza antykryzysowa dla NGO Czytaj całość


Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii.


MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 (022) 461 61 30, fax +48 22 461 61 33 htips:/iwww.gov.pl/web/rodzina; E–Mail: ekanomiaspoleczna@mrpips.gov.pl Warszawa, 01.04.2020 Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków […] Czytaj całość


Informacja o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa:


Informacja o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa: Czytaj całość


Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradztwa w obszarze zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […] Czytaj całość


Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradztwa z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […] Czytaj całość


Przedłużenie terminu składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020


Szanowni Państwo, informujemy że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020  do 30 czerwca 2020 r. Wręczenie certyfikatów oraz nagród odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej jesienią br. O szczegółach będziemy […] Czytaj całość


Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejzaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną […] Czytaj całość


Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Dwie kobiety stoją obok siebie na pomarańczowej sali ze stołami i krzesłami. Jedna z nich przemawia.W dniach 18-19 lutego 2020 r. w Supraślu odbyło się dwudniowe spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie organizowane było w ramach projektów Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej (SIRES) oraz Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie (ROPS). Spotkanie rozpoczęły Pani Bożena Tomaszewska – Wicedyrektor ROPS […] Czytaj całość


Konkursu w ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020"


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów: a. Priorytet I Usługi reintegracyjne podmioty prowadzące PZS, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej, b. Priorytet […] Czytaj całość


Raport badawczy pn. Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego


Oddajemy do Państwa dyspozycji wyniki badania pt. „Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przez Konsorcjum firm AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach i Piotr Fuchs w okresie wrzesień – listopad 2019 r. Zostało ono wykonane w ramach […] Czytaj całość


Spotkania RKRES – 6 grudnia 2019 r.


Grupa osób siedzi przy łączonych stołach i patrzy w jednym kierunku. Na środku sali stoi stolik z projektorem.W dniu 6 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała przybyłych członków Komitetu oraz zaproszonych gości i przedstawiła harmonogram spotkania.  W dalszej kolejności Pani Malgorzata Janczuk – pracownik Biura Projektu ROPS omówiła działania […] Czytaj całość