Przedsiębiorstwa Społeczne w województwie podlaskim

„Wykaz przedsiębiorstw społecznych zgodny z art. 19 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej (Dz. U. 2022 poz. 1812) dostępny jest w Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej: https://rjps.mrips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59

Wykaz Przedsiębiorstw Społecznych w województwie podlaskim – spis aktualny na miesiąc listopad 2022 r.

Lista prowadzona przez Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmuje podmioty wpisujące się w definicje PS w Wytycznych obowiązujących od dnia 9 stycznia 2018 roku.

UWAGA! Baza zawiera dane podmiotów działających w oparciu o wytyczne CT9 (status nadany przed Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej).

Baza podmiotów ze statusem nadanym przez OWES będzie aktywna do końca okresu realizacji projektów, czyli do końca 2023 r.

 

Mapa subregionów województwa podlaskiego z zaznaczonymi przedsiębiorstwami społecznymi 2022 r.

Subregion Suwalski (28 PS):

 • 11 spółdzielni socjalnych,
 • 12 spółek non-profit,
 • 5 stowarzyszenia.

Subregion Białostocki (42 PS):

 • 17 fundacji,
 • 10 spółdzielni socjalnych,
 • 10 spółek non-profit,
 • 5 stowarzyszeń.

Subregion Bielski (16 PS):

 • 10 fundacji,
 • 2 spółdzielnie socjalne,
 • 4 stowarzyszeń.

Subregion Łomżyński 34 PS):

 • 24 fundacji,
 • 8 spółdzielni socjalnych,
 • 1 spółka non-profit,
 • 1 stowarzyszenie.