Kluby Integracji Społecznej

Kluby Integracji Społecznej w województwie podlaskim działające w 2022 r.

Mapa subregionów województwa podlaskiego z zaznaczonymi klubami integracji społecznej 2022 r.

 

Tabela 1. Dane teleadresowe Klubów Integracji Społecznej w województwie podlaskim w 2022 r.

Lp.

Nazwa Adres Telefon

E-mail

1

Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Radziłowie ul. Karwowska 48,
19-213 Radziłów
796832367,
797053845
jankowska12@op.pl

2

Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach

ul. Leśnikowska 54,
18-100 Łapy

858335025 w.201,
7152550 w. 201

mgopslapy@pro.onet.pl

3

Klub Integracji Społecznej
w Dubiczach Osocznych

Dubicze Osowicze 45,
17-200 Dubicze Osowicze

856823193

gops@gmina-hajnowka.pl

4 Klub Integracji Społecznej
w Sokółce
ul. Dąbrowskiego 12,
16-100  Sokółka
857112064

opssok@op.pl

5 Klub Integracji Społecznej „Nowa Droga” w Białymstoku ul. Elektryczna 1/3 lok. 216,
15-080 Białystok
607645779

kis@sciencepoint.pl

6 Klub Integracji Społecznej „Kurnik” w Hajnówce ul. 11 Listopada 22,
17-200 Hajnówka
856822011

mops-hajnowka@home.pl