Tam byliśmy

Relacja z wizyty studyjnej 16-19.07.2018 r. woj. dolnośląskie

W dniach 16-19 lipca 2018 roku odbyła się druga w tym roku wizyta studyjna. Zrealizowano ją na terenie województwa dolnośląskiego. Tematem przewodnim wizyty studyjnej była „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Pierwszego dnia przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące założeń systemu wsparcia ekonomii społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań województwa podlaskiego. Drugiego […] Czytaj całość


Relacja z wizyty studyjnej 18-21.06.2018 r. woj. wielkopolskie

W dniach 18-21 czerwca 2018 roku odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna. Zrealizowano ją na terenie województwa wielkopolskiego. Tematem przewodnim wizyty studyjnej była „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”. Pierwszego dnia przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące założeń systemu wsparcia ekonomii społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań województwa podlaskiego. Drugiego […] Czytaj całość


Wizyta studyjna do województwa małopolskiego 13-16.11.2017 r.

W dniach 13-16 listopada 2017 roku odbyła się wizyta studyjna do województwa małopolskiego. Tradycyjnie, na początku wyjazdu uczestnikom zostały wyjaśnione ogólne informacje na temat ekonomii społecznej, w tym możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej.  Drugi dzień wizyty rozpoczął się od wyjazdu do gminy Klucze w celu poznania działalności spółdzielni socjalnej osób prawnych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej […] Czytaj całość


Wizyta studyjna do województwa pomorskiego 9-12.10.2017 r.

W dniach 9-12 października odbyła się piąta wizyta studyjna w 2017 roku organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Wizyta była powtarzana ponieważ wiele osób nie zostało zakwalifikowanych z powodu braku wolnych miejsc w poprzednim roku. Głównym  tematem wizyty była „Aktywizacja społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim”. […] Czytaj całość


Wizyta studyjna do województwa śląskiego 18-21.09.2017 r.

W dniach 18-21 września odbyła się wizyta studyjna do województwa śląskiego. Tematem wyjazdu była „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Najpierw odbyło się spotkanie Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej. Zostały tutaj omówione podstawowe kwestie związane z działalnością OWES-u takie jak: warunki udzielania dotacji, wsparcie pomostowe, […] Czytaj całość


Wizyta studyjna do województwa wielkopolskiego 17-20.07.2017 r.

W dniach 17-20 lipca 2017 roku odbyła się powtarzana z poprzedniego roku trzecia wizyta studyjna.  Tematem wyjazdu była  „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”. Wizytę rozpoczęto od zwiedzenia podmiotów ekonomii społecznej w Koźminie Wielkopolskim.  Był to Zakład Aktywności Zawodowej oraz Spółdzielnia Socjalna VIVO. Zakład funkcjonuje od […] Czytaj całość


Wizyta studyjna do województwa dolnośląskie 26-29.06.2017 r.

W dniach 26-29 czerwca 2017 roku odbyła się druga w tym roku wizyta studyjna, tym razem, do województwa dolnośląskiego. Była to powtarzana wizyta studyjna z poprzedniego roku, ponieważ ubiegły wyjazd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem oraz był bardzo wysoko oceniony pod względem merytorycznym. Wizyta rozpoczęła się od odwiedzenia Fundacji Opieka i Troska, która zajmuje się, […] Czytaj całość


Wizyta studyjna do województwa kujawsko-pomorskiego 22-25.05.2017 r.

W dniach 22-25 maja 2017 roku odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna do województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem wizyty była: „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”. Merytoryczna część wizyty studyjnej rozpoczęła się od odwiedzenia Fundacji Wiatrak mieszczącej się w Bydgoszczy. Jest to bardzo prężna organizacja, która prowadzi […] Czytaj całość


V wizyta studyjna - województwo dolnośląskie 28.11-01.12.2016 r.

W dniach 28.11-01.12.2016 roku odbyła się piąta i ostatnia już w tym roku wizyta studyjna organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […] Czytaj całość


IV wizyta studyjna - województwo podkarpackie 14-17.11.2016 r.

W dniach 14-17 listopada 2016 roku odbyła się czwarta już w tym roku wizyta studyjna. Tym razem uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z wybranymi podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego. Merytoryczna cześć wizyty studyjnej rozpoczęła się od przyjazdu do Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, która prowadzi szereg placówek przeznaczonych do wsparcia osób niepełnosprawnych. […] Czytaj całość


III wizyta studyjna - województwo pomorskie 10-13.10.2016 r.

W dniach 10-13.10.2016 r. odbyła się trzecia wizyta studyjna dotycząca aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Wizyta studyjna rozpoczęła się spotkaniem w So Stay Hotel Gdańsk. Jest to obiekt prowadzony przez Fundację Innowacji Społecznej. Celem powstania placówki było stworzenie miejsc pracy dla wychowanków rodzinnych domów dziecka prowadzonych […] Czytaj całość


II wizyta studyjna - województwo małopolskie 26-29.09.2016 r.

W dniach 26-29.09.2016 r. odbyła się druga w tym roku wizyta studyjna dotycząca aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem wsparcia samorządu lokalnego w województwie małopolskim. Wizyta  studyjna rozpoczęła się od przyjazdu do Gminy Raciechowice na terenie której prowadzą działalność dwie spółdzielnie socjalne osób prawnych. Są to Spółdzielnia Socjalna […] Czytaj całość


I wizyta studyjna - województwo wielkopolskie 22-25.08.2016 r.

W dniach 22-25.08.2016 roku odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […] Czytaj całość


Konferencja podsumowująca działania OWES w Łomży

W dniu 9 czerwca bieżącego roku w Łomży odbyła się konferencja podsumowująca Projekt p.n. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane działania zrealizowane przez pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Podczas uroczystości został podpisany „Łomżyński Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej”. Pakt jest wyrazem intencji i zobowiązań instytucji publicznych, społecznych […] Czytaj całość


Wizyta studyjna w województwie małopolskim 09-12.09.2014 r.

W dniach 09-12.09.2014 roku odbyła się wizyta studyjna do województwa małopolskiego. Tematem wyjazdu było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej. Uczestnikami wizyty było 26 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej z woj. podlaskiego. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili następujące organizacje: […] Czytaj całość


Wizyta studyjna do województwa pomorskiego 22-25.07.2014r.

W dniach 22-25.07.2014 roku odbyła się wizyta studyjna do województwa pomorskiego. Tematem wyjazdu była aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami wizyty było 26 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej z woj. podlaskiego. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili następujące organizacje: […] Czytaj całość


Wizyta studyjna w województwie dolnośląskim

W dniach 10-13 czerwca 2014 roku odbyła się wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego. Tematem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej. Podczas wyjazdu 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej z woj. podlaskiego miało […] Czytaj całość


Wizyta studyjna w województwie wielkopolskim 7-10.04.2014 r.

W dniach 7-10 kwietnia 2014 roku odbyła się wizyta studyjna do województwa wielkopolskiego. Tematem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej. Podczas wyjazdu 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej z woj. podlaskiego miało […] Czytaj całość


Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna – możliwość jej rozwoju w społeczności lokalnej”- woj. małopolskie

Wizyta odbyła się w dniach 17-20 września 2013 roku. W działaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej z woj. podlaskiego. Celem wizyty studyjnej było budowanie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak także zaobserwowanie dobrych praktyk w obszarze […] Czytaj całość


Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych” – woj. świętokrzyskie

W dniach 25-28 czerwca 2013 roku odbyła się czterodniowa wizyta studyjna w woj. świętokrzyskim „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych”. W działaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Celem wizyty studyjnej było budowanie współpracy na rzecz rozwoju […] Czytaj całość


Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych”

Wizyta odbyła się w dniach 27-30 listopada 2012 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Głównym celem wizyty studyjnej było budowanie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak także zaobserwowanie dobrych praktyk w obszarze partnerstwa międzysektorowego […] Czytaj całość


Wizyta studyjna „Dobre praktyki współpracy partnerskiej w obszarze ekonomii społecznej”

Wizyta odbyła się w dniach 28-31 sierpnia 2012 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych działający w sferze pomocy i integracji społecznej oraz przedstawiciele jednostek samorządowych zainteresowani utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej na rzecz kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Głównym celem wizyty było wzmocnienie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak także przedstawienie dobrych praktyk […] Czytaj całość


Wizyta studyjna "Ekonomia społeczna w województwie podlasim - doświadczenia i dobre praktyki"

W dniach 29-30 marca 2012 roku odbyła się dwudniowa wizyta studyjna „Ekonomia społeczna w województwie podlaskim – doświadczenia i dobre praktyki”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej na rzecz kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Głównym celem wizyty była budowa […] Czytaj całość


„Prezentacja dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

W dniach 6-9 września 2011 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie z woj. podlaskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Wizyta przebiegła pod hasłem „Prezentacja dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Uczestnicy wizyty gościli w podmiotach ekonomii solidarnej położonych na terenie woj. łódzkiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego. […] Czytaj całość


„Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym”

W dniach 13-15 lipca 2011 roku odbył się kolejny wyjazd studyjny, organizowany w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. W wizycie wzięli udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego. Wizyta przebiegła pod hasłem „Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym”. […] Czytaj całość


„Wizyta studyjna w województwie kujawsko-pomorskim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował w dniach 5-8 lipca 2011 r. wizytę studyjną na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. W wyjeździe studyjnym wzięła udział kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu woj. podlaskiego. W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych, realizujących zadania z […] Czytaj całość


Baner - Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Subregiony Ekonomii Społecznej