Prezentacja Podmiotów Ekonomii Społecznej wyróżnionych Certyfikatem: Zakup Prospołeczny

W grudniu poprzedniego roku podczas seminarium poświęconemu ekonomii społecznej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów jakości „Zakup Prospołeczny”. W związku z powyższym chcielibyśmy przybliżyć Państwu podmioty ekonomii społecznej, które posługują się przyznanym Znakiem.

zakup-pro_logo

 

Spółdzielnia Socjalna Netlajt

29 września 2012 r. w Łomży piątka osób aktywnie poszukujących miejsca na łomżyńskim rynku pracy uzyskuje wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ten sposób powstaje nowy podmiot gospodarczy jakim jest Spółdzielnia Socjalna Netlajt. Od momentu zarejestrowania do faktycznego otwarcia sklepu/serwisu komputerowego minęło dwa miesiące. Jak podkreślają założyciele spółdzielni wynikało to z twórczego kształtowania się zakresu działalności gospodarczej. Dziś w funkcjonowaniu spółdzielni możemy wyróżnić 5 głównych obszarów działania. Należą do nich:

  • Sklep komputerowy – sprzedaż komputerów stacjonarnych, przenośnych, podzespołów komputerowych, monitorów, drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, urządzeń multimedialnych, nośników pamięci, materiałów eksploatacyjnych.
  • Serwis komputerowy –diagnostyka i naprawa komputerów, montaż podzespołów komputerowych, instalacja oprogramowania, odzyskiwanie danych, tworzenie i konfiguracja sieci komputerowych.
  • Usługi kserograficzne – kopiowanie dokumentów, wydruk z nośników cyfrowych, skanowanie dokumentów, oprawa dokumentów.
  • Sprzedaż internetowa –sprzedaż produktów przy wykorzystaniu internetowych serwisów handlowych.

Należy przypomnieć, że Spółdzielnia Socjalna Netlajt otrzymała nagrodę PwC (udział w programie dla liderów przedsiębiorstw społecznych) na gali „Przedsiębiorstwo Społeczne Roku” w Pałacu Prezydenckim.

Spółdzielnia Socjalna Netlajt ul. Księżnej Anny 27 lok. 10, 18-400 Łomża, tel. 86 479 8152,

DSC00344

 

  1. Fundacja Czas Lokalny

Fundacja Czas Lokalny zarejestrowana została 29 marca 2012 roku. Stworzyło ją sześcioro fundatorów, z których każdy ma inne zainteresowania, zawód, temperament, styl bycia i aspiracje, a nawet wiek.

Przedstawiciele Fundacji mówią o sobie: „Łączy nas to, że szukamy alternatywnego stylu życia, odrzucamy stereotypy i nie nudzi nas zadawanie podstawowych a czasem fundamentalnych pytań. Lubimy leniwy czas zatrzymany w miasteczku nad rzeką, potrzebujemy spowolnienia tempa życia. Lokalność mamy zwyczaj wpisywać w szerszy kontekst. Interesuje nas twórcze podejście do życia i sztuki, ekologiczne – do otoczenia i racjonalne – do finansów”.

Z powyższego stwierdzenia fundatorów wynikają cele Fundacji do których między innymi zaliczyć można: propagowanie kultury artystycznej, czynnego uczestniczenia w kulturze, wspieranie twórców młodego pokolenia, kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej, upowszechnienie i wsparcie kultury i edukacji, szczególnie w środowiskach izolowanych
i dyskryminowanych.

Wyżej wymienione cele Fundacja realizuje poprzez swoją działalność w zakresie organizacji krajowych i międzynarodowych imprez kulturalnych; edukacji dzieci, młodzieży i starszych poprzez sztukę; działalność wystawienniczą; tworzenie kolekcji sztuki współczesnej naszego regionu, jak również w zakresie szkoleń i podnoszenia świadomości.

Fundacja Czas Lokalny, ul. Dworna 35, 18-400 Łomża, fundacja@czaslokalny.pl

fundacja

 

  1. Spółdzielnia Socjalna „Alexis”

Spółdzielnia Socjalna „Alexis” w Łomży zarejestrowana została 22 października 2010 roku dzięki wsparciu programowemu Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Pracy w Łomży. Dzięki wsparciu z Funduszu Pracy pięć osób bezrobotnych powróciło na rynek pracy i rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.

Założyciele spółdzielni ze względu na posiadaną wiedzę i doświadczenie jako główny przedmiot działalności gospodarczej wybrali produkcję oraz sprzedaż gotowych wyrobów tekstylnych, aczkolwiek wśród świadczonych przez spółdzielnię usług można również wyróżnić działalność związaną z zagospodarowaniem terenów zielonych czy też działalność szkoleniową. Spółdzielnia w swoich działaniach również podejmuje inicjatywy na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym w tym w miarę możliwości świadczy pomoc osobom wykluczonym społecznie w powrocie do życia w społeczeństwie i aktywności zawodowej.

Spółdzielnia Socjalna „Alexis” w Łomży jest aktywnym członkiem Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej w Łomży. Spółdzielnia Socjalna „Alexis” w Łomży działa także w Pakcie na Rzecz środowiska Ekonomii Społecznej w Łomży.

Aktywność Spółdzielni została doceniona przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w 2012 roku Spółdzielnia została nominowana do Laureatów Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, który za zasługi dla rynku pracy przyznał Spółdzielni tytuł „Pracodawca Roku Ziemi Łomżyńskiej 2013” w kategorii Pracodawca.

Spółdzielnia Socjalna Alexis, ul. Sikorskiego 164, 18-400 Łomża, www.alexis.lomza.pl

alexis

4. Spółdzielnia Socjalna Aurora

Spółdzielnia Socjalna Aurora została zarejestrowana 30 października 2012 roku. Spółdzielnia powstała w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro współfinansowanego przez UE w ramach EFS. Założycielkami Spółdzielni były bezrobotne kobiety, które postanowiły skorzystać ze wsparcia finansowego możliwego do uzyskania ze Starostwa Powiatowego w Łomży z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki konsekwencji i determinacji założycielki Spółdzielni przeszły cykl szkoleń i doradztwa oraz napisały biznesplan, który pozwolił na pozyskanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej.

Ze względu na różnorodność doświadczenia zawodowego i umiejętności członkiń, Spółdzielnia Socjalna Aurora posiada szeroką gamę oferowanych usług. Spółdzielnia zajmuje się pracami porządkowymi, obsługą imprez okolicznościowych (catering), pielęgnacją terenów zielonych, opieką nad osobami starszymi i dziećmi. Poza tym prowadzi też punkt gastronomiczny, zajęcia rekreacyjne, zajęcia rękodzieła i sztuki ludowej.

Spółdzielnia Socjalna Aurora poza prowadzoną działalnością gospodarczą wykazuje również inicjatywy w obszarze przedsiębiorczości społecznej poprzez członkostwo w Łomżyńskim Klastrze Ekonomii Społecznej.

Spółdzielnia Socjalna Aurora, ul. Łomżyńska 42/3, 18-416 Zbójna, tel. 789461727, spoldzielnia.aurora@wp.pl

  1. Spółdzielnia Socjalna Delta

Spółdzielnia Socjalna Delta została zarejestrowana 24 października 2012 roku. Spółdzielnia powstała w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro współfinansowanego przez UE w ramach EFS. Spółdzielnię założyły bezrobotne kobiety, które dzięki wsparciu zarówno ze strony innych podmiotów ekonomii społecznej jak i wsparciu finansowemu ze strony Starostwa Powiatowego w Łomży, postanowiły powrócić na rynek pracy i wziąć los we własne ręce poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Członkinie spółdzielni skorzystały z możliwości pozyskania środków finansowych UE oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego czego efektem jest prowadzona już od 2 lat działalność gospodarcza.

Spółdzielnia Socjalna Delta prowadzi sprzedaż wyrobów tekstylnych: poszewki, pościel, prześcieradła, torby. Kierunek działalności spółdzielni podyktowany był umiejętnościami i kwalifikacjami członków spółdzielni jak również możliwościami współpracy z firmami z branży tekstylnej co zdecydowanie ułatwiło założycielom spółdzielni odnalezienie się na lokalnym rynku pracy.

Spółdzielnia Socjalna Delta poza prowadzoną działalnością gospodarczą wykazuje również inicjatywy w obszarze przedsiębiorczości społecznej poprzez członkostwo w Łomżyńskim Klastrze Ekonomii Społecznej.

Spółdzielnia Socjalna Delta, ul. Sikorskiego 166, 18-400 Łomża, delta.lomza@vp.pl

delta