Konferencja podsumowująca działania OWES w Łomży

W dniu 9 czerwca bieżącego roku w Łomży odbyła się konferencja podsumowująca Projekt p.n. “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane działania zrealizowane przez pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Podczas uroczystości został podpisany „Łomżyński Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej”. Pakt jest wyrazem intencji i zobowiązań instytucji publicznych, społecznych i prywatnych w celu budowy i rozwoju ekonomii społecznej w subregionie łomżyńskim.

IMG_1829 IMG_1823 IMG_1801 IMG_1763 IMG_1751 IMG_1743