ES Fundusz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych- pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. Może to być inwestycja w już funkcjonujący rodzaj działalności, jak również rozwój nowej linii produktów lub usług. Tym samym pożyczkę można przeznaczyć np. na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych
i inwestycyjnych. Niezależnie od charakteru działalności pożyczka powinna zaowocować wzrostem przychodów lub zatrudnienia w danym podmiocie.

Fundusz pożyczkowy  dla podmiotów ekonomii społecznej, został uruchomiony trzy lata temu(styczeń 2013 rok). W wyniku konkursu, którego warunki określiły ministerstwa: Pracy i Polityki Społecznej, Infrastruktury i Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Projekt jest prowadzony w ramach programu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.4 PO KL.

W ciągu trzech lat ES Fundusz TISE udzielił w całej Polsce  450 pożyczek na kwotę 33 mln zł. Dzięki ES Funduszowi TISE powstały liczne placówki opiekuńczo – wychowawcze, przedszkola, klubiki, restauracje, kawiarnie, stołówki, puby, bary mleczne, pralnie, szwalnie, sale zabaw, pracownie co –workingu, hostele, etc. W ramach programu przedsiębiorcy społeczni stworzyli 450 nowych, stałych miejsc pracy.

Preferencyjne pożyczki są nadal dostępne, środki z których można jeszcze korzystać przed uruchomieniem nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, są dostępne do ich wyczerpania, a nie dłużej niż do listopada 2016 roku. Okres na jaki udzielna jest pożyczka to 5 lat, kwota maksymalna 100 tys. złotych, oprocentowanie roczne 0,88 % i co najmniej rok prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje.

Wszelkie informacje i szczegółowy monitoring kwot dostępnych we wszystkich makroregionach Polski SA dostępne  na stronie internetowej www.esfundusz.pl lub www.tise.pl.