III wizyta studyjna – województwo pomorskie 10-13.10.2016 r.

W dniach 10-13.10.2016 r. odbyła się trzecia wizyta studyjna dotycząca aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim.

Wizyta studyjna rozpoczęła się spotkaniem w So Stay Hotel Gdańsk. Jest to obiekt prowadzony przez Fundację Innowacji Społecznej. Celem powstania placówki było stworzenie miejsc pracy dla wychowanków rodzinnych domów dziecka prowadzonych przez Fundację. Podczas spotkania Pani Marianna Sitek-Wróblewska opowiedziała uczestnikom wizyty o działalności Fundacji oraz historii powstania hotelu. Kolejnym miejscem była Spółdzielnia Socjalna Równość w Gdyni. W spółdzielni znalazły zatrudnienie osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz głuchonieme. Główną działalnością spółdzielni jest działalność gastronomiczna. Spółdzielnia stanowi przykład dobrej praktyki w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, ekonomizacji i dywersyfikacji działań oraz współpracy międzysektorowej, w szczególności z samorządem lokalnym, o czym w swojej prezentacji przedstawił  Pan Wojciech Girucki – Prezes Spółdzielni.

Kolejny dzień rozpoczął się od prelekcji Pani Agnieszki Chomiuk przedstawiciela Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku, podczas której zostały przedstawione możliwości wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Następnie omówiono i pokazano profil działalności  Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej a w szczególności Spółdzielni Socjalnej Kooperacja oraz Centrum Integracji Społecznej w Sopocie. Kolejne spotkanie odbyło się w Spółdzielni Socjalnej Dwie Zmiany również z siedzibą w Sopocie. Spółdzielnia prowadzi klubokawiarnię na sopockim „monciaku”. Dwie zmiany to modelowy przykład idei spółdzielczej wcielanej w życie: demokratyczne zarządzanie, podział zadań i odpowiedzialności, a przede wszystkim dobry, społeczny, duch spółdzielczy. Ostatnim miejscem wizyty studyjnej było Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku prowadzone przez  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. CIS posiada 6 różnych warsztatów oraz realizuje wiele innowacyjnych działań i projektów poza standardowymi usługami Centrum.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w wizycie studyjnej i zapraszamy do udziału
w kolejnych naszych działaniach.

img_4882 img_4869 img_4861 img_4835 img_4832 img_4829 img_4821 img_4816 img_4811 img_4809