Kolejne szkolenie – “Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” 08-09.11.2016 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” w dniach 08-09.11.2016 r. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie 8-9.11.2016
Karta zgłoszeniowa
Harmonogram