Nowe podmioty ekonomii społecznej certyfikowane Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”

 

 

W dniu 16 grudnia 2016 roku podczas Gali „Zakupu Prospołecznego” zostały certyfikowane kolejne podmioty ekonomii społecznej z województwa podlaskiego. Do certyfikowanych w poprzednich latach trzech podmiotów tj. Spółdzielni Socjalnej Alexis, Spółdzielni Socjalnej Delta oraz Spółdzielni Socjalnej Netlajt dołączyło kolejnych pięć. W tym roku możliwość posługiwania się certyfikatem jakości „Znak Prospołeczny” otrzymały poniższe podmioty na następujące produkty i usługi:

 1. Spółdzielnia Socjalna KoFiSport z Łomży:
 • pozaszkolne formy działalności sportowej,
 • obozy sportowe,
 • spływy kajakowe.
 1. Flow Spółdzielnia Socjalna z Białegostoku:
 • Usługi Gastronomiczne świadczone w lokalu Flow Food.
 1. Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” w Białymstoku (Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei):
 • prowadzenie kawiarni “W starym Kinie”,
 • wyrób i sprzedaż wyrobów rękodzielniczych.
 1. Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven z Białegostoku:
 • sprzedaż przedmiotów z darowizn w sklepie “Pod Wiatrakiem”.
 1. Spółdzielnia Socjalna Poezja Smaku z Czarnocina:
 • usługa cateringowa.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Podczas Gali odbyły się również prelekcje gości zaproszonych z terenu województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Zostały poruszone tematy dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w naszym województwie na tle innych województw jak również roli promocji w pomiotach ekonomii społecznej. Odbyło się również podsumowanie działalności projektu w roku 2016.

Gala „Zakupu Prospołecznego odbyła się w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.