Szkolenie „Praktyczne możliwości wspierania i finansowania działań z zakresu ekonomii społecznej” – 11-12.10.2016

W dniach 11-12 października 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej z województwa podlaskiego pn „Praktyczne możliwości wspierania i finansowania działań z zakresu ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy, poznanie praktycznych przykładów w obszarze wspierania, finansowania działań z zakresu ekonomii społecznej, jak również zapoznanie się z narzędziami pozwalającymi zwiększyć efektywność działań instytucji publicznych. Uczestnicy podczas dwóch dni zapoznali się z formami działalności podmiotów ekonomii społecznej, możliwościach wspierania ich przez samorządy tj. zlecanie zadań czy kupowanie usług. Podczas spotkania została przedstawione dobre praktyki z zakresu wspierania i finansowania działań z zakresu ekonomii społecznej.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.