Warsztat „Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych” – 12-13.12.2016

W dniach 12-13 grudnia 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego pn Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnychorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu spółdzielczości socjalnej, szczególnie dotyczącej podmiotów zakładanych przez osoby prawne. Uczestnicy między innymi przykłady działających spółdzielni socjalnych osób prawnych. Warsztaty poprowadził Pan Krzysztof Leończuk.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztacie i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.