Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych „BONA” w Łomży

Na mocy porozumienia  między urzędem miasta a fundacją ,,CITON” i Zakładami Spożywczymi ,,BONA” dn. 02.02.2000 roku W.T.Z. został przekazany pod  patronat zakładów spożywczych ,,BONA”.
Działalność terapeutyczna opiera się na funkcjonowaniu 7 pracowni. Obecnie w zajęciach bierze udział 35 podopiecznych. Formy i metody pracy z uczestnikami są zróżnicowane oraz dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych. W.T.Z. realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, aktywnego życia, jak również do podjęcia pracy w Z.P.Ch.
Osiągane wyniki i zadawalająca frekwencja oraz wielkie zainteresowanie uczestników jak i osób z zewnątrz, prowadzoną u nas trapią utwierdzają nas w przekonaniu prawidłowej realizacji zadań.

Dane adresowe:
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Zakładach Spożywczych „BONA”
ul. Bernatowicza 3
18-400 Łomża
tel. 86-216-02-64
www.wtz.bona.lomza.pl
e-mail: wtz.lomza@wp.pl