Zaproszenie na VII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej – Białystok Park Planty, 03.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Państwa do udziału w VII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Odbędą się one w dniu 3 czerwca 2018 r. od godziny 12:00 w Parku Planty w Białymstoku (okolice fontanny przy ul. Akademickiej). Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „Zrozumieć człowieka”. Głównym motywem imprezy będzie promocja podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem wskazania wartości w działaniu na rzecz innych osób. Podobnie jak w poprzednich latach przedstawiciele PES opowiedzą o swoich działaniach i zaprezentują swój dorobek w formie wystawy wytwarzanych produktów. Organizatorzy Targów zapewnią różnego rodzaju atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych, w tym: wspólne układanie KILOMETRÓW DOBRA oraz tworzenie SZALIKA WSPÓŁPRACY.

Podczas Targów będzie możliwość bezpłatnego zaprezentowania swojej działalności. Zgłoszenie udziału w Targach prosimy przesyłać do 25.05.2018 r. na karcie zgłoszeniowej na adres: projektes@rops-bialystok.pl.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Miejsce na stoisko podmiotom prezentującym się podczas Targów udostępniane jest bezpłatnie.
  2. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż ilość przewidzianych miejsc na Placu organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru organizacji korzystających ze stoiska.
  3. Podczas wyboru organizacji prezentujących się na stoiskach brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.
  4. Miejsce prezentowania się poszczególnych organizacji na Placu zostanie przydzielone przez organizatora.
  5. Namioty, które będą przez Państwa wykorzystywane nie mogą być mocowane do podłoża (granitowe płyty).
  6. Uczestnicy Targów zobowiązani są do zachowania czystości wokół stoiska.
  7. W celu sprawnego przeprowadzenia Targów i rozstawienia stoisk prosimy Uczestników o przybycie w godzinach 9:30-11:00.

Zainteresowane podmioty ekonomii społecznej zapraszamy do odesłania karty zgłoszeniowej.