Zaproszenie na wizytę studyjną do województwa dolnośląskiego 16-19.07.2018 r.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie do” organizowaną w dniach 16-19.07.2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Materiały do pobrania:

Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa woj. dolnośląskie
Harmonogram  2018
Klauzula informacyjna