Relacja z Forum Inicjatyw Lokalnych 11-13.10.2018 r.

W dniach 11-13.10.2018 r. w Zalesiu k. Barczewa w województwie warmińsko-mazurskim odbyło się Forum Inicjatyw Lokalnych. Przedstawiciele z województw Polski Wschodniej przez trzy dni debatowali nad rozwojem ekonomii społecznej w tym regionie. Uczestnikami wydarzenia były osoby z różnych środowisk – przedstawiciele m.in. Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym ważnym elementem spotkania była integracja uczestników, która odbywała się w formie warsztatów. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń i edukacji w obszarze aktywności jednostek, grup, społeczności, organizacji, a także instytucji działających zarówno w obszarach wiejskich, małych miasteczkach jak i miastach. Podczas Forum odbyły się targi podmiotów ekonomii społecznej podczas których można było zaprezentować swoją działalność. Całość wydarzenia zwieńczył panel dyskusyjny o nazwie open space, w którym zostało podsumowane to co udało się wypracować przez trzy dni Forum Inicjatyw Lokalnych.