Spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS – 24 października 2018 roku

W dniu 24 października 2018 r. w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS  zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięło 2 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz 13 przedstawicieli Centrów Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej województwa podlaskiego, w tym przedstawiciele czterech CIS-ów, które we września br. zgłosiły deklaracje przystąpienia do Sieci.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, omówienie funkcjonowania CIS i KIS w województwie podlaskim oraz opracowanie Regulaminu Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS. Spotkanie poprowadziła Pani Marta Lewandowska – konsultantka regionalna projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Spotkanie oceniono zostało przez uczestników jako bardzo owocne, konkretne i potrzebne.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.