Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019

W tej edycji
nagradzamy w ramach 5 kategorii:

 

Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy
pracodawca
III. Sukces
rynkowy
IV.
Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków
zwrotnych
V. Społecznie
odpowiedzialny samorząd
Uprawniony
Podmiot
PES PS PS PES JST
Dodatkowe
wymagania
Osobowość
prawna, rejestracja w roku 2018
Osobowość
prawna, prowadzenie działalności od co
najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny
rok obrotowy
Osobowość
prawna, prowadzenie działalności od co
najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny
rok obrotowy
Osobowość
prawna, prowadzenie działalności od co
najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny
rok obrotowy
Gmina lub
powiat
 
 
Termin
na składanie wniosków upływa 29 marca.
Więcej informacji na
stronie:
 

 

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2019 przewidziano następujące wsparcie:

 

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

 

Ponadto, w ramach każdej kategorii, przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

 

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.