Nowe Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020

Szanowni Państwo                

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku uprzejmie informuje, że w związku z wczorajszą publikacją Komunikatu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 w Monitorze Polskim, zmieniona wersja Wytycznych w zakresie CT 9 obowiązuje od 31 lipca br.

W załączeniu zmieniona wersja Wytycznych w zakresie CT 9, wraz  z  zarejestrowanymi zmianami.