Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych” – 05-06 września 2019r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram warsztatów

Karta zgłoszeniowa na warsztaty

Klauzula informacyjna