Zaproszenie na trzydniową wizytę studyjną pn. „FORUM INICJATYW LOKALNYCH – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia „Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju” – 18-20 września 2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej do województwa podkarpackiego pn. FORUM INICJATYW LOKALNYCH – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia „Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2019 r. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram wizyty

Karta zgłoszeniowa, załącznik nr 1 do karty zgłoszeniowej

Klauzula informacyjna