Zaproszenie na warsztaty pn. „Nowa perspektywa finansowa 2020+ w kontekście potencjałów i wyzwań przed jakimi stoi ekonomia społeczna w województwie podlaskim” – 28 października 2019r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Nowa perspektywa finansowa 2020+ w kontekście potencjałów i wyzwań przed jakimi stoi ekonomia społeczna w województwie podlaskim”.

Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram warsztatów

Karta zgłoszeniowa na warsztaty

Klauzula informacyjna