Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu “Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania odbędą się w następujących miastach:

Spotkania odbędą się w następujących miastach:

Lp.MiastoTerminLink do rejestracjiMiejsce spotkania
1  Kraków30 października 2019linkWojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1
2Gdańsk5 listopada 2019linkHotel Gdańsk, ul. ul. Szafarnia 9
3 Białystok7 listopada 2019linkCentrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32
4  Gliwice14 listopada 2019link 
5  Lublin15 listopada 2019link 
6 Gorzów Wielkopolski19 listopada 2019linkHotel Bulvar, ul. Łużycka 35
7 Grudziądz22 listopada 2019link 
8Olsztyn25 listopada 2019link 
9 Rzeszów28 listopada 2019link 
10 Warszawa4 grudnia 2019link 
11Warszawa12 grudnia 2019 link 

Czas trwania spotkania: 9.00-17.00

Spotkania poprowadzą członkowie Zespołu Projektu Szansa. Podczas spotkań odbędą się konsultacje merytoryczne na temat warunków rekrutacji grantobiorców oraz modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego,  instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

W załączeniu roboczy program spotkań (może ulec zmianom).

Linki do rejestracji

O projekcie

„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się m.in. umiejętności cyfrowe, rozumienie i tworzenie informacji oraz rozumowanie matematyczne. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, partnerem Instytut Badań Edukacyjnych.