Spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/ KIS oraz PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – 21 listopada 2019 r.

W dniu 21 listopada 2019 r. w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS oraz PES Pracujących z Osobami Bezdomnymizorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej oraz PES Pracujące z Osobami Bezdomnymi z województwa podlaskiego.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, omówienie funkcjonowania Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS oraz PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi w 2019 roku, aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zmiany w przepisach oraz aktualnie trwające prace legislacyjne (m.in. Standardy OWES, Wytyczne CT 9, Ustawa o CUS – ach). Spotkanie poprowadziła Pani Marta Lewandowska – konsultantka regionalna projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Spotkanie oceniono zostało przez uczestników jako bardzo owocne, konkretne i potrzebne.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.