Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 18-19 lutego 2020 r. w Supraślu odbyło się dwudniowe spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie organizowane było w ramach projektów Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej (SIRES) oraz Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie (ROPS).

Spotkanie rozpoczęły Pani Bożena Tomaszewska – Wicedyrektor ROPS w Białymstoku oraz Pani Katarzyna Ancipiuk – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obie Panie przywitały uczestników spotkania oraz omówiły cele i przebieg spotkania. Dalszą część spotkania poprowadziły Pani Marta Lewandowska i Pani Ania Bugalska – konsultantki regionalne z ramienia Projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej.

Pierwsza część spotkania miała charakter integracyjno – zapoznawczy, gdyż było to pierwsze wspólne spotkanie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W dalszej części spotkania odbyła się praca warsztatowa w grupach, w trakcie której identyfikowano oraz mapowano wspólne interesy i obszary działań RKRES i PRDPP w obszarze polityki społecznej.

W dalszej kolejności Pani Małgorzata Janczuk – pracownik biura projektu ROPS zaprezentowała Projekt Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej                     w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej, po czym dyskutowano nad problemami w obszarze ekonomii społecznej w województwie podlaskim. W między czasie Pani Marta Lewandowska przybliżała rolę i miejsce organizacji pozarządowych w WPRES.

Kolejny temat spotkania dotyczył pierwszej edycji konkursu ,,Nagradzamy organizacje pozarządowe”. Pani Aneta Narel – Przewodnicząca PRDPP omówiła cel, regulamin oraz ideę konkursu. Pierwszy dzień spotkania zakończono omówieniem bieżących spraw istotnych z punktu widzenia RKRES i PRDPP.

Drugi dzień spotkania rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz Dyrektor ROPS w Białymstoku, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowana o potrzebie współpracy obu podmiotów. W dalszej części Pani Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego omówiła przebieg konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.

Następna część dotyczyła wyzwań RKRES oraz PRDPP w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych – o czym opowiadała Pani Anna Bugalska oraz pracy warsztatowej o potrzebach w zakresie usług społecznych w województwie podlaskim.

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem Pani Katarzyny Ancipiuk, która omówiła nabory otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.