Spotkanie on-line OWES i ROPS 8 lipca 2020 roku.

W dniu 8 lipca 2020 roku odbyło się drugie spotkanie OWES i ROPS. Miało ono charakter on-line. W zebraniu uczestniczyli pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz doradca Pan Zbigniew Prałat.

Spotkanie miało na celu omówienie wspólnie uwag, które OWES-y naniosły na Regulamin udzielania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych po pierwszym spotkaniu. Ustalono wspólne kwestie, które zostaną zawarte w dokumencie. Obecnie trwają prace nad opracowania załączników do Regulaminu. Spotkanie zakończyło się ustaleniem ostatecznej wersji Regulaminu udzielania dotacji.