ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IX PODLASKICH TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ „JARMARK ROZMAITOŚCI”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa podlaskiego do udziału w IX Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej.

Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „JARMARK ROZMAITOŚCI”. Celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja ich przedstawicieli z mieszkańcami województwa podlaskiego. Podobnie jak w poprzednich latach przedstawiciele PES mogą bezpłatnie prezentować swoją ofertę, zarówno w formie przedstawienia informacji, jak i wystawy wytwarzanych produktów i usług. Organizatorzy zapewnią różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i dorosłych.

IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej odbędą się w dniu 20 września 2020 r. w godz. 12:00 – 17.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym).

Zgłoszenie udziału w Targach prosimy przesyłać do 13 sierpnia 2020 r. w formie karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na adres: projektes@rops-bialystok.pl lub faksem na nr 85 744 71 37.  W przypadku dodatkowych pytań informacje udzielane będą pod nr 85 744 72 75. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Targach zostały określone w Regulaminie dołączonym do formularza zgłoszeniowego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Załącznik: