Warsztaty pn. „Praca z osobą z problemem alkoholowym w podmiotach ekonomii społecznej” – 7 października 2020 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Praca z osobą z problemem alkoholowym w podmiotach ekonomii społecznej”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Materiały do pobrania: