Poradnik dla przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – Ekspertyza w wymiarze społecznym, instytucjonalnym i gospodarczym.

W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19, widząc potrzebę wsparcia przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, opracował Poradnik dla przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych Ekspertyza w wymiarze społecznym, instytucjonalnym i gospodarczym.

Osoby zainteresowane przedmiotowym tematem zapraszamy do lektury. (link)