Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 19 października 2020r.

Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 19 października 2020r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej”. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania: