Relacja z X Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej.

W dniu 5 września 2021 roku na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyły się X Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania wystawców oraz gości przez Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską-Nikonowicz, która wraz z Zastępcą Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Panią Mieczysławą Nartowicz, Prezesem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Panem Rafałem Średzińskim oraz Wiceprezesem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Panią Elżbietą Żukowską-Bubienko przybliżyli mieszkańcom województwa podlaskiego ideę ekonomii społecznej.

Podczas tegorocznych Targów wręczono certyfikaty Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny” dwóm podmiotom: Stowarzyszeniu „Podlaski Raj” oraz Stowarzyszeniu SĘKALIK. Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnia jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa podlaskiego, które wyjątkowo dbają o jakość swoich produktów i usług. Przyznanie znaku jest symbolem usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Oprócz prezentacji oferty usług i towarów podmiotów ekonomii społecznej w trakcie Targów miały miejsce dodatkowe atrakcje takie jak wywiady z Wystawcami, gry i zabawy dla dzieci, jak również dla dorosłych oraz pokazy rękodzieła. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: „Jarmark Rozmaitości”. Uczestnicy Targów mieli okazję zapoznać się z podmiotami ekonomii społecznej stwarzającymi miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Podczas Targów zaprezentowało się 18 podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa. Impreza była objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Polskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej Odział Białystok, Polskiego Radia Białystok oraz Portalu Wrota Podlasia.