Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES)

W dniu 16 grudnia  2021 r. w Białymstoku, w Hotelu Silver, odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES). Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska Nikonowicz  – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała przybyłych członków Komitetu i zaproszonych gości oraz poinformowała o celu spotkania. W dalszej kolejności Pani Karolina Perkowska – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zaprezentowała Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Kolejną cześć spotkania poprowadziła Pani Marta Lewandowska – konsultantka regionalna Projektu Spójna Integracja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Uczestnicy spotkania pracowali w podgrupach warsztatowo nad wypracowaniem stanowiska Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie Podlaskim do projektu Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

W dalszej części spotkania omawiano wypracowane uwagi oraz dyskutowano nad ich zasadnością. Pani Elżbieta Romańczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego   w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Pani Karolina Perkowska – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego udzielały odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Spotkanie zakończono podsumowaniem wypracowanego materiału.