Kiermasz Przedświąteczny Podmiotów Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego na „Kiermasz Przedświąteczny”, na którym można kupić produkty oferowane przez podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego, w tym: ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne, palmy, pisanki, kartki świąteczne, ceramikę, wypieki cukiernicze, galanterię drewnianą oraz wiele innych produktów. Kiermasz odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2022 roku w godzinach 9:00-16:00 w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku.

Wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej nie tylko otrzymują Państwo wyjątkowe i dobrej jakości produkty, ale również przyczyniają się Państwo do integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem oraz wspierania miejsc pracy tworzonych przez osoby wykluczone społecznie. Dochód ze sprzedaży produktów podmioty ekonomii społecznej przekazują na cele społeczne oraz na działalność swoich placówek.

„Kiermasz” jest organizowany w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Plakat promocyjny - Kiermasz Przedświąteczny Podmiotów Ekonomii Społecznej (2 kwietnia godz. 09:00 - 16:00, Centrum Handlowe Auchan Białystok ul. Hetmańska 16)