Centrum Integracji Społecznej HOLOS

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 82A/1
15 – 657 Białystok

Tel. 858739067
Fax.
E-mail: holos.biuro@gmail.com
Www: holos.org.pl
NIP:
REGON:
KRS:
Forma prawna: centrum integracji społecznej
Wielkość zatrudnienia:
Branża:
Charakterystyka: W ramach działania CIS odbywają się zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej. Pierwsze dwa kierunki to kierunek budowlano- remontowy oraz reklamowy. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby długotrwale bezrobotne , zwolnione z jednostek penitencjarnych, niepełnosprawne, bezdomne oraz osoby uzależnione od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego.