Robocze spotkanie RKRES

W dniu 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się robocze spotkanie grupy członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz – Dyrektor ROPS, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o celu i harmonogramie spotkania. W dalszej części spotkanie moderowała Pani Marta Lewandowska – konsultantka regionalna z ramienia projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej, która wprowadziła w temat aktualizacji WPRES, prezentując materiał dotyczący priorytetów i celów zebranych dotychczas podczas spotkań RKRES. Kolejna część spotkania poświęcona była pracy w grupach nad opracowaniem działań do aktualizacji Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020. Efekty prac grupowych zostały przedstawione przez przedstawicieli poszczególnych grup wszystkim uczestnikom, po czym odbyła się dyskusja w przedmiotowym temacie.