Konkursu w ramach programu “Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów:

a. Priorytet I Usługi reintegracyjne

  • podmioty prowadzące PZS,
  • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

b. Priorytet II Ścieżki reintegracji

  • podmioty prowadzące PZS,
  • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

c. Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych

  • podmioty prowadzące PZS,

d. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

  • podmioty prowadzące PZS,
  • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

e. Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS

  • podmioty prowadzące PZS
  • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020