Wsparcie PES w formie Pożyczek Płynnościowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 30.04.2020 r. rozpoczęła udzielanie Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na poprawę – płynności finansowej oraz wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią. Projekt ma charakter ogólnopolski i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udziela Podmiotom tego, jakże potrzebnego instrumentu w okresie pandemii COVID-19.

Projektem koordynuje Pani Dorota Mackiewicz pod nr telefonu: 730 938 766 w godzinach od 10 do 16 lub pod adresem e-mail: Mailto:biuro2otwii@frp.pl.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.frp.pl