Informacja o wznowieniu działalności placówek dziennego pobytu

Od przyszłego tygodnia rozpocznie się kolejny etap odmrażania życia społecznego.

W związku z tym po 24 maja 2020 roku możliwe będzie wznowienie działalności następujących placówek: 

  • placówek wsparcia dziennego
  • dziennych domów i klubów seniora
  • dziennych domów pomocy
  • środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • warsztatów terapii zajęciowej
  • podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom. Ostateczna decyzja zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów.

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz–bezpieczenstwo