WSPARCIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU

W związku z dynamicznie rozwijającą się pandemią koronawirusa COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przeprowadził  rozpoznanie  wśród podmiotów ekonomii społecznej (PES) diagnozując ich obecną sytuację oraz potrzeby w zakresie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących. Zapotrzebowanie na rękawiczki, maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku, przyłbice, fartuchy ochronne, płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni zgłosiło 49 PES z terenu województwa podlaskiego (12 CIS, 3 KIS, 17 PS, 15 WTZ, 2 ZAZ). W związku z powyższym ROPS w Białymstoku przeznaczył środki finansowe na ich zakup w PES z terenu województwa podlaskiego. Ze względu na najkorzystniejsze oferty cenowe do realizacji zamówienia wybrano następujące PES: ZAZ „MY DLA INNYCH” w Białymstoku, ZAZ „ARGENTA” w Łomży, ZAZ „SOWA” w Lipniaku, WTZ Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim, Fundacja Działań Lokalnych LOGOS w  Łomży.

Podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego przekazano 242 opakowania rękawic (po 100 szt.), 832 przyłbice, 350 fartuchów ochronnych, 7450 maseczek  jednorazowych, 3260 maseczek wielokrotnego użytku, 105 płynów do powierzchni (5 litrowych) oraz 35 płynów do rąk (5 litrowych).