Warsztaty sieciujące pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ z terenu województwa podlaskiego do udziału  w jednodniowych warsztatach sieciujących pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”, które odbędą się w dniu 24 lipca 2020 r. w Hotelu Silver w Białymstoku.

Kartę zgłoszeniową na warsztaty należy przesłać w formie elektronicznej na e-maila: projektes@rops-bialystok.pl lub faksem na nr 85 744 71 31 do dnia 20 lipca 2020 roku.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Natalia Jakimowicz, tel. 85 744 72 75.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.   

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

 

Załączniki: