Cykl debat dotyczących nowej regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej.

Cykl debat dotyczących nowej regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej odbył się  w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Zorganizowano je   w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER).

Prezentacje z poszczególnych debat znajdą Państwo w poniższym linku: