IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Rozmaitości”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zapraszają Państwa do udziału w IX Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 20 września 2020 r. w godz. 12:00 – 17.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym).

 

Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „JARMARK ROZMAITOŚCI”. Celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja ich przedstawicieli z mieszkańcami województwa podlaskiego. Podobnie jak w poprzednich latach podmioty ekonomii społecznej zaprezentują swoją ofertę, zarówno w formie przedstawienia informacji, jak i wystawy wytwarzanych produktów i usług. Organizatorzy zapewnią różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Serdecznie zapraszamy do udziału.