Zmiana terminu warsztatów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący Projekt “Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem COVID-19 oraz obostrzeniami związanymi z czerwoną strefą, która obowiązuje w Białymstoku od 17 października 2020 r., warsztaty, które miały odbyć się w dniach 19 i 23 października 2020 r.  odbędą się w późniejszych terminach.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu : 85 744 72 75.