Wsparcie OWES – u dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych z subregionu łomżyńskiego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży będzie świadczył wsparcie zakupowe dla podmiotów ekonomii społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek pandemii tzn. ich przychody spadły o co najmniej 15%.

Wsparciem będą objęte spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia z działalnością gospodarczą, spółki non – profit oraz organizacje pozarządowe działające na terenie subregionu łomżyńskiego tj. m. Łomży i powiatów: łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego, wysokomazowieckiego.

Więcej informacji na temat wsparcia udziela Pani Magda Kamińska, tel. 794 000 782, email: lomza.sekretariat@gmail.com. Biuro projektu: ul. Polowa 45 (budynek NOT), 18-400 Łomża.